Kontakt

POL­SKI KLUB MIŁOŚNIKÓW PSÓW RASOWYCH

42260 Kamienica Polska

ul. Adama Fer­ensa 16

tel. +48 34 3261274

pkmpr@interia.pl

KRS 0000383097

Sąd Rejonowy w Częs­to­chowie
XVII Wydział Gospo­dar­czy
Kra­jowego Rejestru Sądowego

NIP 6412518057
REGON 241915017

Rachunek Bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A
74 1050 1142 1000 0090 3079 1413