FAQ – Często zadawane pytania

Mam psa z rodowo­dem to muszę jeździć na wys­tawy – FAŁSZ.

Posi­adanie psa z rodowo­dem nie wymusza na jego właś­ci­cielu uczest­nictwa w wystawach.

Nie otrzy­mał rodowodu bo był szósty czy dziesiąty w mio­cie – KŁAMSTWO

Związek Kyno­log­iczny nie określa ilości szczeniąt w mio­cie. Wszys­tkie szczeni­aki otrzy­mują rodowody.

Psi­aki są bez rodowodów, gdyż rodz­ice nie uczest­niczyli w wys­tawach – FAŁSZ.

Właś­ci­ciel nie ma żad­nego obow­iązku jeździć z psem na wys­tawy. Wystar­czy tylko, że rodz­ice posi­adają rodowód oraz osiągnęli odpowiedni wiek hodowlany, wów­czas ich potomstwo również otrzyma rodowód.

To czy potomstwo będzie wybitne, czy tylko led­wie prze­ciętne, zależy wyłącznie od doboru hodowlanego, jakości psów uży­tych do hodowli i aspiracji samego hodowcy, na pewno jed­nak będzie to potomstwo rasowe-​rodowodowe.

Szczenięta nie mają rodowodów, bo Związek Kyno­log­iczny ich nie nadał – KŁAMSTWO.

Kilka innych ras, nie fig­u­ruje na wykazie ras Związku Kyno­log­icznego w Polsce. Tylko że ZKwP nie jest jedyną dzi­ała­jącą orga­ni­za­cją na świecie. Na to mamy zagraniczne orga­ni­za­cje kyno­log­iczne oraz ich europe­jskie przed­staw­icielstwa, żeby móc posi­adać rasowe-​rodowodowe psy nawet tych ras, których ZKwP nie ma w swoim wykazie, bo i w zasadzie mieć nie musi.

Nie oszuku­jmy się, jeśli rodz­ice rodowodów nie mają, to szczenię­tom się ich nie wyczaruje.