Strona główna

Witamy w Klu­bie Miłośników Psów Rasowych!

Jako klub zrzeszamy hodow­ców, sym­pa­tyków i miłośników psów rasowych.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Zobacz więcej o nas