Zarząd Kynologiczny

Zarząd Pol­skiego Klubu Miłośników Psów Rasowych

Data wpisu do rejestru przed­siębior­ców: 08 kwiet­nia 2013
KRS : 0000383097

  • PREZES Zbig­niew Łebek
  • WICEPREZES do spraw orga­ni­za­cyjnych Mikołaj Łebek
  • SKARB­NIK Paulina Kowalska
  • SEKRE­TARZ Monika Chińczak

Komisja Rewiz­yjna

 • Ewa Czer­wińska
 • Katarzyna Sobczak

Komisja Hodowlana

 • Damian Pinocy
 • Łukasz Sobczak