Zarząd Kynologiczny

Zarząd Pol­skiego Klubu Miłośników Psów Rasowych

Data wpisu do rejestru przed­siębior­ców: 08 kwiet­nia 2013
KRS : 0000383097

    • PREZES Zbig­niew Łebek
    • WICEPREZES do spraw orga­ni­za­cyjnych Mikołaj Łebek
    • SKARB­NIK Paulina Kowalska
    • SEKRE­TARZ Monika Chińczak

Komisja Rewiz­yjna – Dorota Zbańska-​Łebek – Ewa Czerwińska

Komisja Hodowlana – Katarzyna Sobczak – Damian Pinocy – Łukasz Sobczak