Tabela opłat

1 | Składka członkowska i współ­małżonka | 100 PLN płatna do 31 stycznia

2 | Rejes­tracja psa na pod­stawie rodowodu, metryki | 50 PLN

3 | Wydanie metryki dla szczeni­aka (chip + tat­uaż) | 50 PLN
od 20.03.2023

4 | Wydanie rodowodu – na pod­stawie metryki | 160 PLN

5 | Wydanie rodowodu dla członka klubu – na pod­stawie metryki | 100 PLN

6 | Rejes­tracja przy­domka hodowlanego | Bez opłaty

7 | Prz­ere­je­strowanie hodowli na inną osobę | 50 PLN

8 | Przegląd kwal­i­fika­cyjny | 50 PLN

9 | Przegląd całości miotu | 30 PLN

10 | Wydanie cham­pi­onatu dla członków PKMPR 100 PLN

11 | Koszt dojazdu (na przegląd itp.) | 2,60 PLN/​km

12 | Opłaty pocz­towe za list pole­cony, pri­o­ry­tet, gabaryt | 30 PLN od 01.04.2019

Termin wysyłki dokumentów: 14 dni od zaksięgowania wpłaty na konto